Integritetspolicy

Varför och för vem?

På Graftus International AB, organisationsnummer 559307-0542, (”Graftus International”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter.

Den här Integritetspolicyn (”Policyn”) är tillämplig för de behandlingar som Graftus International är Personuppgiftsansvarig för. Policyn beskriver övergripande för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina Personuppgifter.

Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder Tjänsten eller besöker vår hemsida www.graftus.se (tillsammans ”Funktioner”).

Graftus Internationals personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar Behandling av Personuppgifter som Graftus International är Personuppgiftsansvarig över, dvs. den Behandling för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.). Policyn beskriver inte hur vi behandlar personuppgifter i rollen som Personuppgiftsbiträde – alltså då vi behandlar personuppgifter på uppdrag av våra kunder.

Vi tillhandahåller en SaaS-plattform för att kunna matchar kandidater med företag. Vi behöver därför behandla dina personuppgifter för att kunna skapa ett konto där du kan matcha eller bli matchad med. Det är när säljaren aktivt har valt att matcha eller matcha tillbaka som företaget som vill matcha med säljaren får tillgång till personuppgifter, då är är det företaget som har personuppgiftsansvar. Detta är för att kunna verifiera att det är rätt person som matchar tillbaka.

Graftus Internationals behandling av personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Det här avsnittet syftar till att ge dig en förståelse för vilka typer av personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål.

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

Vi sparar dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som de samlades in för. Beroende av vilken rättslig grund vi stödjer behandlingen på kan detta a) följa av ett avtal, b) vara beroende av ett giltigt samtycke, c) framgå av lagstiftning eller d) följa av en intern bedömning baserad på en intresseavvägning.

Vi sparar aldrig dina Personuppgifter längre än nödvändigt och gallrar Personuppgifter regelbundet. Graftus International vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de Personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga Personuppgifter.

 

Rättsliga grunder

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs det att vi har s.k. laglig grund för respektive behandling. I vår verksamhet behandlar vi dina personuppgifter främst på följande grunder:

Samtycke – Graftus International behandlar dina Personuppgifter efter att vi har fått ditt samtycke till Behandling. Information om behandlingen lämnas alltid i samband med att vi frågar efter samtycket.

Om du vill ha ytterligare information kring vilken eller vilka rättslig(a) grund(er) som vi behandlar just dina personuppgifter för har du alltid rätt att begära ut ett s.k. registerutdrag. Läs mer under ”Hur du använder dina rättigheter” nedan.

Våra Personuppgiftsbiträden

Graftus International säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina Personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det händer ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan komma att dela dina uppgifter med.

Säkerhet

Graftus International har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst.

Cookies

Graftus International använder cookies och liknande spårningstekniker för att bl.a. analysera hur Funktioner används så att vi kan ge dig den absolut bästa användarupplevelsen. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie Policy (www.graftus.se/privat).

Kontakt

Hör av dig till oss om du har frågor om dina rättigheter eller om du har några andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter: info@graftus.se